22 March 2008

အေရာင္ခံစားမႈ

ဒီေလာကႀကီးမွာ အေရာင္မ်ားစြာ တည္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ လူအမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြတို႔သည္ မိမိစိတ္ကိုလိုက္၍ အေရာင္တစ္ေရာင္ (သို႔) တစ္ေရာင္ထက္ပို၍ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ႏိုင္ပါသည္။ ထိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈသည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို လိုက္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္သည္လည္း ရွိပါသည္။ မေျပာင္းလဲလာသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒုတိယအမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းႏွင့္ အေရာင္တစ္ေရာင္ထဲကိုသာ ယခုအခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့စြာျဖင့္ ရူးမူးတပ္မက္ျခင္းကေတာ့ ထူးဆန္းလွပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထိုအေရာင္ မိတ္ဆက္မိခ်ိန္ (သို႔) သူ႔ကို သတိထားမိခ်ိန္ကေတာ့ ငါးႏွစ္သား/ ေျခာက္ႏွစ္သား အရြယ္ေလာက္ကပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဆံုးသိရေသာ အခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့တြင္ ထိုအေရာင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈတို႔သာ လႊမ္းမိုးေနခဲ့ပါသည္။ ေဆာ့ကစားတတ္ေသာ ကေလးအရြယ္မွာ ထိုအေရာင္ေၾကာင့္ အေမ့ရဲ႕ အျပစ္ေပးဒဏ္မ်ားကို မၾကာခဏ ခံရျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္၏ စိတ္အစဥ္တြင္ စြဲထင္ေစေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ထို႔အတူ ကၽြန္ေတာ့ ႏွလံုးသားတြင္လည္း အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထားရေသာ ထိုအေရာင္၏ ကူးစက္ဖမ္းစားမႈ ျဖစ္တည္ေစခဲ့ပါသည္။

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာေသာအခါ ထိုအေရာင္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ မ်ားစြာေျပာင္းလဲလာပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကၽြန္ေတာ့စိတ္ခံစားမႈ၊ တစ္ခါတစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္၏ရိုးသားမႈ၊ တစ္ခါတစ္ေလ ကၽြန္ေတာ့ဂုဏ္သိကၡာ စသည့္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ထိုအေရာင္အေပၚ ကၽြန္ေတာ္၏ ႏွစ္သက္ခံုမင္ျခင္းမွာ တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုး၍တိုး၍သာ လာပါသည္။

ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူအမ်ားကိုလည္း ထိုအေရာင္ႏွင့္ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ျခင္း အေလ့အထလည္း ရွိလာပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ထိုအေရာင္ႏွင့္ တစ္သားတည္း ျဖစ္သြားတတ္သလို တစ္ခ်ိဳ႕မွာ လံုး၀မအပ္စပ္သူမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့အျပင္ ထိုအေရာင္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍လား အေၾကာင္းရွိ၍လား ၀တ္ဆင္သူမ်ားလည္း ၾကံဳေတြ႔ရတတ္ပါသည္။ ထိုအခါ ထိုသူမ်ား၏ ႏွလံုးသားပံုရိပ္သည္ ထိုအေရာင္ေပၚတြင္ ေပၚထြန္းလာသည္မွာ အံ့ၾသစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ႏွလံုးသားမ်ားစြာကား အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ထိုအေရာင္ကို တစ္ျခားအေရာင္ေတြရဲ႕ အေပၚမွာ ဖံုးကြယ္၀တ္ဆင္ထားၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ျခားအေရာင္နဲ႔ တြဲဖက္၀တ္ဆင္ၾကပါသည္။ အမ်ားစုကား ထိုအေရာင္ကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါ။ ထိုအေရာင္ကို အေျခခံ၍ ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရာင္အမ်ိဳးအမ်ိဳးတို႔သည္ မူလပထမအေရာင္ကို မည္ကဲ့သို႔ေပ်ာက္ဆံုးေစသည္ ဆိုသည္မွာ အေျဖခက္ေသာ ပုစာၦတစ္ပုဒ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိမွ်မကပဲ ထိုအေရာင္၏တန္ဖိုးကို မသိသူမ်ားစြာႏွင့္လည္း ဆံုေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ေလကေတာ့ တန္ဖိုးသိသလိုႏွင့္ ထိုအေရာင္ေပၚကူးစက္လာေသာ တစ္ျခားအေရာင္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ျခားတစ္ေနရာတြင္ ျဖစ္ေစ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကျပန္ပါသည္။ ထိုသူတို႔ သတိမထားမိျခင္းကေတာ့ ကူးစက္ရေသာ ျဖစ္စဥ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ဂရုမျပဳပဲ ထားပါက ျပန္လည္ကူးစက္ခံရမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကိုကား အသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။

ထိုသူတို႔ထက္ ဆိုး၀ါးသူမ်ားကေတာ့ ထိုအေရာင္ကို ညစ္ႏြမ္းေစၿပီး ထပ္မံအေမွာင္ထဲ သြင္းသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရင္းကို သိပါလ်က္ (သို႔) စဥ္းစားတတ္ေသာ အသိဥာဏ္ရွိပါလ်က္ လမ္းလြဲလိုက္သူမ်ားကို မိုက္မဲသူမ်ားဟုသာ ကၽြန္ေတာ္က သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထိုသူမ်ားကား ထုိအေရာင္ႏွင့္ မထိုက္တန္သူမ်ား (၀ါ) ကၽြန္ေတာ့ႏွလံုးသားက လက္မခံႏိုင္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားႏွင့္ ဘယ္ေတာ့မွ မဆံုေတြ႕လိုပါ။

ထိုအေရာင္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း မည္သည့္အမ်ိဳးအစားတြင္ ပါ၀င္သည္ကို ကိုယ္တိုင္ေ၀ဖန္၀တ္ဆင္ရင္း၊ ေတြေ၀ရင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့ ေသတၱာထဲတြင္ ထိုအေရာင္ႏွင့္ အက်ႌမ်ားစြာ ျပည့္ႏွက္လာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထိုအေရာင္ လိုက္ဖက္မႈ ရွိမရွိ၊ ကၽြန္ေတာ့ႏွလံုးသား၏ ထိုအေရာင္အေပၚ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈတို႔ကို ေက်းဇူးျပဳကူညီ၍ ၾကည့္ရႈေပးေစလိုပါသည္။

ခံစားမႈတစ္ခုအတြက္
(၁၄.၈.၂၀၀၆)